Onko kysyttävää?

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä


Länsi-Pohjan Kirjapaino Oy
Asentajankatu 13
94600 Kemi
verkkokauppa@lpkp.fi
0400 290 088
Yhteyshenkilö Riku Hast


Asiakasrekisterin sisältö ja tarkoitus


Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot kuten henkilön/yrityksen nimen, postiosoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tilaushistorian. Asiakkaan tiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään. Rekisterin tietoja käytetään  tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, asiakassuhteen ylläpitämiseen, yhteydenottoon ja markkinointiin.


Tietojen luovuttaminen


Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa asiaankuuluville kolmansille osapuolille. Tilauksen postittamista varten luovutetaan kuljetusta hoitavalle yritykselle osoitetiedot ja tarvittaessa puhelinnumero. Lisäksi tietoja luovutetaan maksunvälittäjänä toimivalle Verifonelle maksutapahtuman suorittamiseen. Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Asiakasrekisterin tietojen käsittelyssä saatamme käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta. Huolehdimme silloin siirron asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta lainsäädännön vaatimalla tavalla.


Rekisterin suojaus


Asiakasrekisteriin pääsy on vain Länsi-Pohjan Kirjapainon työntekijöillä. Asiakasrekisterin säilyttämiseen käytettävän laitteiston digitaalisesta ja fyysisestä tietoturvasta on huolehdittu asiaankuuluvalla tavalla. Mahdolliset fyysiset asiakirjat säilytetään lukitussa kaapissa.


Tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Jokaisella rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia niiden korjausta tai täydentämistä. Verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas pystyy muuttamaan omia yhteystietojaan kirjautumalla sivustolle henkilökohtaisilla tunnuksillaan.  Asiakkaalla on lisäksi oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Asiakkaalla on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kaikki pyynnöt tietojen näyttämisestä, muokkaamisesta, poistamisesta ja rajoittamisesta on toimitettava kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön jättänyttä asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Mikäli asiakas pyytää useampaa kuin yhtä jäljennöstä henkilötiedoista, on rekisterinpitäjällä oikeus periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen rahallinen korvaus.


Tietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta, Artikla 14 Para. 1, ODR (Online Dispute Resolution Regulation):


Euroopan komissio antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkovälitteiset riidat artiklan 14 Para. 1, ODR nojalla jossakin käyttöympäristössään. Verkko-osoite (http://ec.europa.eu/consumers/odr) toimii sivustona, jossa kuluttajat voivat tutkia tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisutapauksia koskien verkko-ostoksia ja palvelusopimuksia.